การจัดการเศษอาหารคืออะไร?

13

เศษอาหารเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่ใหญ่ที่สุดที่ร้านอาหารและธุรกิจอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมการบริการต้องเผชิญ และยังเป็นปัญหาสำคัญที่หลายประเทศกำลังเผชิญในเรื่องของขยะ โดยหลุมฝังกลบทั่วโลกเต็มไปด้วยขยะ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเศษอาหาร .

นี่คือเหตุผลว่าทำไมการจัดการเศษอาหารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจใดๆ ในอุตสาหกรรมการบริการ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนรวมถึงผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม

การจัดการเศษอาหารของคุณไม่ใช่เรื่องยาก และทุกคนในพนักงานควรตระหนักถึงผลที่ตามมาและแนวทางปฏิบัติเพื่อลดปริมาณขยะ รับจดทะเบียนบริษัท ตั้งแต่หัวหน้าเชฟไปจนถึงเด็กฝึกงานในชุดเสื้อเชฟและหมวกหัวกะโหลก ซึ่งอาจรับผิดชอบงาน การกำจัดขยะ. เฉพาะเมื่อทุกคนสอดคล้องกับกระบวนการชุดเดียวเท่านั้นที่คุณจะสามารถลดของเสียและลดค่าใช้จ่ายในสถานประกอบการของคุณได้

วิธีลดขยะอาหารมีดังนี้

การตรวจสอบของเสีย – การตรวจสอบของเสียเป็นประจำเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้คุณทราบว่ามีอาหารเหลือทิ้งมากแค่ไหนในแต่ละวัน และสามารถใช้มาตรการเพื่อลดสิ่งนี้ได้ นี้ช่วยให้คุณวางตัวเลขทางการเงินในขยะของคุณ
จัดทำสมุดรายวันของเสีย – การดูแลรักษาสมุดรายวันของเสียเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการติดตามถังขยะของคุณ และมีค่าใช้จ่ายเท่าไร เจ้าหน้าที่ควรดำเนินการนี้ทุกวัน เพื่อให้คุณมีบันทึกที่แน่นอนของสิ่งที่ถูกโยนทิ้ง จากนั้นคุณสามารถดำเนินการตรวจสอบสาเหตุได้
ไม่มีการเตรียมมากเกินไป – หนึ่งในสาเหตุหลักของเศษอาหารคือการเตรียมมากเกินไป หัวหน้าพ่อครัวของคุณควรสามารถคาดการณ์ได้ว่ามีความต้องการอะไรบ้างและเตรียมอาหารตามนั้น แทนที่จะเตรียมมากเกินไปแล้วโยนทิ้งทั้งหมดเมื่อไม่ได้ใช้งาน
ลดการเน่าเสีย – การเน่าเสียของสิ่งของที่จัดเก็บไว้สามารถลดลงได้หากใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน แทนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ในลักษณะเฉพาะกิจ ในกรณีนี้ การจัดเก็บควรดำเนินการอย่างมีระเบียบโดยจัดรายการที่ได้รับใหม่ไว้ที่ด้านหลัง
การจัดเก็บอาหารอย่างเหมาะสม – การจัดเก็บรายการอาหารอย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้อาหารเน่าเสียหรือปนเปื้อน และทำให้ใช้ไม่ได้ผล ปฏิบัติตามขั้นตอนที่เข้มงวดเกี่ยวกับการเก็บรักษาอาหารตามแนวทางด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ให้การฝึกอบรม – พนักงานทุกคนควรได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมเกี่ยวกับเศษอาหารและการจัดการ การค้นหาบทความ การจัดเก็บอาหาร ฯลฯ เพื่อให้พวกเขาทั้งหมดตระหนักถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
ที่มา: บทความฟรีจาก ArticlesFactory.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *