วัตถุประสงค์ทั่วไปในการขอใบรับรองความประพฤติของตำรวจสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

วัตถุประสงค์ทั่วไปในการขอใบรับรองความประพฤติของตำรวจสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

UAE Police Clearance Certificate เป็นเอกสารทางกฎหมายที่ใช้เพื่อแสดงลักษณะของบุคคล ความถูกต้องของเอกสารนี้มักขึ้นอยู่กับประเทศที่ออกเอกสาร

ใบรับรองความประพฤติของตำรวจ (PCC) เป็นหลักฐานแสดงถึงความประพฤติที่ดีของคุณ ซึ่งมีให้สำหรับผู้สมัครที่พำนักอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในปัจจุบันรับจดทะเบียนบริษัท และสำหรับผู้ที่ไม่ได้พำนักอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อีกต่อไป ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ใบรับรองการโพสต์ของแขกจะออกโดยหน่วยงานตำรวจทั่วสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และแสดงว่าบุคคลนั้นไม่ได้ถูกกล่าวหาหรือไม่มีความผิดทางอาญาใดๆ

วัตถุประสงค์ทั่วไปในการรับ UAE PCC:

นอกจากนี้ยังจำเป็นในขณะที่คุณกำลังย้ายหรือย้ายที่อยู่ในประเทศอื่นจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
นอกจากนี้ยังจำเป็นสำหรับวีซ่าครอบครัวไปยังประเทศใด ๆ จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
PCC ยังจำเป็นสำหรับการขอวีซ่าครอบครัว
เพื่อเปิดธุรกิจใหม่ในต่างประเทศสำหรับผู้ที่ย้ายจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
PCC มีประโยชน์สำหรับการศึกษาระดับสูงเช่นกัน
รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เสนอเหตุผลให้ตำรวจแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้อพยพที่กำลังวางแผนที่จะย้ายไปต่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของพวกเขา วัตถุประสงค์ของใบรับรองการกวาดล้างของตำรวจคือการระบุว่าผู้สมัครมีประวัติอาชญากรรมหรือไม่มีประวัติอาชญากรรมมาก่อน ให้เฉพาะผู้ที่ไม่ได้ก่ออาชญากรรมใด ๆ ใบรับรองทำให้การเข้าเมืองต่างประเทศง่ายขึ้น ใบรับรองการตรวจตราของตำรวจสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นรายงานที่ถูกต้องซึ่งออกโดยรัฐบาลของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อระบุว่าผู้สมัครไม่ได้กระทำความผิดที่ผิดกฎหมายหรือก่ออาชญากรรมที่ไม่ปลอดภัยต่อบุคคล รวมถึงการสมรู้ร่วมคิดระดับชาติ ในการรับ UAE PCC ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารไม่กี่รายการ

เอกสารที่จำเป็นสำหรับ UAE PCC:

รหัสประจำตัวของเอมิเรตส์
2 รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง
สำเนาหนังสือเดินทาง
เป็นเรื่องยากมากสำหรับคนที่เคยก่ออาชญากรรมมาก่อนในการขอใบรับรองความประพฤติจากตำรวจ เฉพาะในกรณีที่เจ้าหน้าที่รู้สึกว่าบุคคลนั้นไม่มีประวัติอาชญากรรมในชื่อของเขา เขาจึงจะมีสิทธิ์ได้รับใบรับรองการกวาดล้างจากตำรวจ ผู้ที่ย้ายถิ่นฐานหรือย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศอื่นด้วยวีซ่าท่องเที่ยวไม่สามารถได้รับ PCC แต่ใบรับรองนี้มีความสำคัญมากเมื่อบุคคลต้องไปทำงานในต่างประเทศ ผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จำเป็นต้องมีใบรับรองความประพฤติของตำรวจจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ใบรับรองการกวาดล้างของตำรวจทำขึ้นเพื่อพิสูจน์ว่าเอกสารของคุณถูกต้องและเป็นของจริง

ที่มา: ArticlesFactory.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *