สิ่งที่ดีเกี่ยวกับภูมิทัศน์

ภูมิประเทศประกอบด้วยลักษณะทางกายภาพของแผ่นดินเช่นเนินเขาภูเขาแม่น้ำทุ่งหญ้าเป็นต้นเนื่องจากภูมิทัศน์เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ แต่นักท่องเที่ยวมาหากเพียงคุณให้การบำรุงรักษาภูมิทัศน์เหล่านี้มิฉะนั้นภูมิทัศน์นี้จะเจ๊ง ดินแดนของเรามีภูมิประเทศที่แตกต่างกันซึ่งประกอบด้วยที่ราบน้ำแข็งทุ่งหญ้าป่าไม้และทิวทัศน์อื่น ๆ ภูมิประเทศประกอบด้วยลักษณะทางกายภาพของแผ่นดินเช่นเนินเขาภูเขาแม่น้ำทุ่งหญ้าเป็นต้นรวมทั้งด้านกายภาพอื่น ๆ เช่นพืชและพืชและสัตว์อื่น ๆ นอกจากนี้ลักษณะทางธรรมชาติที่คนอื่นทำด้านรวมอยู่ในแนวนอน ส่วนใหญ่ประกอบด้วยอาคารและสถาปัตยกรรมอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะทำเพื่อเพิ่มความงามของภูมิทัศน์นี้ เนื่องจากภูมิทัศน์เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ แต่นักท่องเที่ยวมาหากเพียงคุณให้การบำรุงรักษาภูมิทัศน์เหล่านี้มิฉะนั้นภูมิทัศน์นี้จะเจ๊ง ดินแดนของเรามีภูมิประเทศที่แตกต่างกันซึ่งประกอบด้วยที่ราบน้ำแข็งทุ่งหญ้าป่าไม้และทิวทัศน์อื่น ๆ คำว่าภูมิทัศน์ถูกนำมาใช้ในศตวรรษที่ห้าตามที่เชื่อ โดยทั่วไปหมายถึงพื้นที่ที่มนุษย์สร้างขึ้นระหว่างพื้นดินกับเนินเขา สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการระบุภูมิประเทศเหล่านี้และสร้างภูมิทัศน์ที่นั่น ส่วนใหญ่ภูมิประเทศเหล่านี้จะพบได้ในพื้นที่ชนเผ่าและหุบเขาซึ่งส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับขุนนางศักดินาและภูมิทัศน์นี้เป็นสินทรัพย์ของรัฐเพราะภูมิทัศน์เหล่านี้ แต่หลังจากนั้นก็เปลี่ยนไปเป็นทัศนียภาพที่ได้รับการแนะนำโดยจิตรกรชาวดัตช์ โดยทั่วไปแล้วมันเป็นสถานที่ที่เรียบง่าย แต่ต่อมามันได้รับความหมายทางศิลปะและส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่เป็นภาพศิลป์ภูมิประเทศเหล่านี้แบ่งออกเป็นประเภทอื่น ๆ ซึ่งประเภทแรกเป็นภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม …